Gezamenlijke dienst Protestants Ameland vanuit de Herenwegkerk, 12 september 2021

Voorganger: ds Anne-Meta Kobes Gerritsen
Thema: Wat vroeger was
Liturgie:
Collecte voor: Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand

De Stichting zet zich in voor de gehandicapte kinderen die wonen in het kindertehuis in Mumbai (voorheen Bombay) India. Het streven is om jonge kinderen in het kindertehuis de juiste zorg, therapie, eventuele operaties, scholing, enz. te geven, zodat deze verlaten kinderen dat krijgen wat ze verdienen. Dankzij de hulp van velen kunnen de oudere kinderen later doorstromen naar een zorgboerderij. Ze hebben dan voor hun toekomst, onder begeleid wonen en werken, een eigen beschermde plek. Alleen met uw hulp en telkens weer gulle bijdrage, kan de stichting het goede werk voortzetten.

Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen deze belangrijke taak ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor uw giften, Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Federatie DG Ameland o.v.v. Bal Anand.