De redactie van de alumni LinkedIn-pagina van de Vrije Universiteit benaderde alumna Anne-Meta Kobes voor een mini-interview. Hoe vergaat het haar in deze tijden van corona? English version below

Hoe gaat het met jou?

Goede vraag! Deze vraag heeft een ander gewicht gekregen in de afgelopen week. Zojuist had ik een gemeentelid aan de telefoon. Hoe gaat het met je?, begonnen we ons gesprek. Bijna altijd is het antwoord simpel ‘goed’ en gaan we over tot de reden van bellen. Maar nu bleven we hangen bij die eerst vraag. Want het is bijzonder als je nu, in deze tijd van corona, ‘goed’ kunt zeggen. En dat kon ik gelukkig ook, daarnet aan de telefoon.

Hoe draag jij vanuit je rol als predikant bij aan verbinding?

Op de straat schreef ik met krijt: Houd moed & Heb lief. Dat zijn woorden om vanuit te leven, zodat je niet in beslag genomen wordt door angst. Ze stimuleren ook om in verbinding te blijven met elkaar. In mijn kerk doen we dat zó: op zondagmorgen streamen we live een meditatie en muziek, via Kerkomroep.nl – Trinitas. Op Palmpasen (5 april) ben ik aan de beurt. In de tussentijd post ik op Facebook en domineekobes.nl inspiratie en acties. Naar aanleiding van mijn oproep om tekeningen voor ouderen te maken, bracht een jongedame vanmorgen een envelop vól. Ik bezorg deze zometeen. Met krijt, tekeningen, media – er is gelukkig ook nu volop mogelijkheid tot verbinding, moedig zijn en liefhebben!

English version

What are our alumni doing during corona quarantine? Each day we interview an alumnus, today ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen. Anne-Meta studied theology at the Vrije Universiteit Amsterdam and is now minister at the Protestantse Kerk in Nederland.

How are you doing?

“This question got another meaning compared to last week. I just spoke with a member of the church on the phone. ‘How are you doing?’ – we started our conversation. Almost always the answer is simply ‘good’ and we move on to the reason why we call each other. But now we linger on the first question, because it is exceptional if you can say ‘good’ right now, in this time of corona. And luckily I was able to do so.”

How do you contribute to connection in your role as minister?

“With chalk I wrote on the street: Houd moed & Heb lief [take heart & love]. These are words to live by, so that you will not be seized by fear. They also stimulate to stay in contact with each other. On Sunday mornings we do a live stream, and in response to my invitation to make drawings for elderly people, a young lady dropped by with an envelope full of drawings this morning. I will deliver them in the next few moments. With chalk, drawings and media there are also now ample opportunities to connect, to be brave and to love!”

Het online artikel vind je hier: https://www.linkedin.com/posts/vuamsterdamalumni_vuathome-activity-6647157051183239168-jqCS