Vanuit de consistoriekamer bereikt de avondoverdenking de gelovigen thuis via de Kerktelefoon