De veertigdagentijd helpt Ds. Anne-Meta Kobes bij uitstek om bewust te leven. De verhalen die daarbij horen gaan over dingen die mensen dagelijks doen, met het besef dat God bij elke stap aanwezig is: “Door die verhalen word ik er ook weer bij bepaald dat God bij al de stappen in mijn leven ook verbonden is en meeloopt.”

Ieder jaar is het weer de kunst om de Veertigdagentijd, de Stille Week en Pasen ‘als nieuw’ te beleven. Als het christelijk geloof jou vertrouwd is, weet je al waar het op uitloopt: het feest van licht en Opstanding. Het komt weer goed, zelfs meer dan dat. Maar hoe lees je de tekst van vandaag als je geen weet hebt van de verdere verhaallijn?

De omstanders die Jezus in dit stuk aanhoren, luisteren met afschuw: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’ Zeker het drinken van het bloed gaat lijnrecht in tegen de spijswetten die met klem aan hun voorouders gegeven waren. Kunnen die eerste hoorders al zien dat het om beeldtaal gaat? Wij lezen het als verwijzing naar de wijsheid die Jezus schenkt door zichzelf. Die wijsheid mag genuttigd worden en geeft leven, naar God toe.

Wat of wie ben je gaandeweg met andere ogen gaan bekijken?

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/2022-03-24/

Meer inspiratie in aanloop naar Pasen? Volg de online veertigdagentijdkalender op petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.