Voorganger: Ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen.
Thema: Na de kermis…
De spiegelverhalen van Jezus gaan vandaag over kwijtraken en gevonden worden. Wie is er vannacht bij de kermis iets kwijtgeraakt? Zijn energie, zijn scherpe blok, zijn slaap… we vinden het terug: straks als we verder wakker worden. En wat zullen we dan vrolijk zijn. Opgestaan!

De eerste collecte is voor de diaconie. U kunt uw gift overmaken op NL54RABO0302008098 t.n.v. diaconie Hervormd Ameland.
De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters. U kunt uw gift overmaken op NL30RABO0302007075 t.n.v. Hervormd Gemeente Ameland.