Leeuwarder Courant | zaterdag 28 juni 2014
RUTGER VAN DER MEIJ
In het Nieuws; Blz. 2

HEERENVEEN De voetbalwedstrijd Nederland-Mexico doet een aantal kerken besluiten hun zondagavonddienst te vervroegen of zelfs te schrappen.
‘Keep calm and go to Taizé’, meldt de Protestantse Gemeente in Heerenveen op de website. Geen paniek: wie zondag de Taizé-viering bijwoont, hoeft het voetbal om zes uur niet te missen. De kerk heeft de avonddienst van zeven uur verzet naar half vijf ’s middags.
Volgens predikante Anne-Meta Kobes hebben meerdere (jongere) kerkgangers aangegeven dat ze de pot tegen Mexico liever niet missen. En dat zou zonde zijn voor het optreden van het koor Perspectief. Overigens willen de koorleden de WKwedstrijd ook wel zien.
,,Daarom hebben we besloten om het te combineren”, zegt Kobes. ,,Het kerkgebouw heeft een paar jaar geleden een grand café geopend waar we bij elkaar kunnen komen. Het zou gek zijn om dat dan niet te gebruiken.” Op de grote plasma-tv kunnen kerkgangers en koorleden samen Oranje aanmoedigen. ,,We vieren samen eerst de rust van Taizé en daarna hopelijk het feest van het voetbal.”

De koorleden willen de WK-wedstrijd ook wel zien
Anne-Meta Kobes

De openluchtdienst die de Protestantse Gemeente in Ferwert zondag om zeven uur wilde houden, is uit vrees voor de tanende belangstelling zelfs afgelast. Hetzelfde in Coevorden, waar de Protestantse Gemeente om zeven uur een ‘laagdrempelige’ dienst zou houden. ,,We doen een consessie aan de wereld”, zegt de predikant.
De Protestantse Gemeente in Burgum kreeg één verzoek om de avonddienst naar vijf uur te vervroegen, maar het kerkbestuur gaat er niet in mee. ,,Út prinsipe net. By tweintich fersiken wie it net oars west. Minsken moatte foar harrensels beslúte of se nei de tsjerke gean of it fuotbal sjen wolle.”
In Heerenveen komt de vervroegde dienst dominee Kobes zelf ook niet verkeerd uit. ,,Ik ben niet heel fanatiek, maar volg wel alle Nederlandse wedstrijden.”