Friesch Dagblad | 19 oktober 2021

Bassischoolkinderen verspreiden deze week 6400 krokusbollen over Ameland. Het geeft de ontvangers een fijn gevoel in deze herfst, en nog een keer in het voorjaar wanneer de bloemen opkomen.

De eerste school die Kobes en Alblas bezochten was de christelijke basisschool Koningin Wilhelmina, in Hollum. Om half negen waren ze aanwezig bij de weekopening in het speellokaal. Kobes: „Het was echt heel leuk. We vroegen aan de kinderen aan wie zij het tweede zakje wilden geven. Daarbij daagden we ze uit verder te denken dan alleen hun ouders of opa en oma. Dan zie je dat de kinderen met goede ideeën komen, zoals een buurvrouw die gevallen is en haar been heeft gebroken, of een oom die zijn vrouw heeft verloren.”

Het uitdelen kon deze week, omdat de Amelander scholen nu geen herfstvakantie hebben. „Hier is het anders geregeld, omdat veel ouders in de toeristische sector werken. Daarom is er een week minder zomervakantie, en hebben de kinderen de laatste week van september en de eerste week van oktober vrij. Dat noemen we de Amelander herfstvakantie.”

Subsidie

De bloembollenactie wordt ondersteund door de drie Amelander kerken: de Hervormde Gemeente Ameland, het Rooms-Katholieke Rectoraat van Sint Clemens en de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland. Kobes, sinds mei predikant van de doopsgezinde-gereformeerde federatie, is initiatiefnemer van het project. Eerder bedacht ze als voorganger van de Protestantse Gemeente Heerenveen al de coronavlag ‘Houd moed, heb lief’.

 „De Provincie Fryslân had afgelopen zomer een subsidieregeling voor projecten die een impuls voor de leefomgeving betekenen. Ik heb toen aan de kerkenraad voorgesteld bloemen uit te delen. Dat past bij wat we als kerk sowieso doen: we denken aan wie extra aandacht nodig heeft. Hiermee stimuleren we kinderen daar ook over na te denken.”

Stuifmeel

In de zakjes zitten krokusbollen. Daar is bewust voor gekozen: „De krokus is een van de voorjaarsbloemen die stuifmeel bij zich draagt. Dat is goed voor de bijen die dan weer volop voedsel kunnen vinden in onze tuinen. En het is goed voor de mensen: het fleurige gebaar van deze herfst brengt in het nieuwe jaar opnieuw een glimlach teweeg als de bloemen opkomen.”

Aan de zakjes bloembollen zit een kaartje met uitleg over de achtergrond, ondertekend door de kerken van Ameland. Zo laten ze duidelijk zien wie de afzenders zijn.

„Bij het uitdelen vertelde mijn collega Sijbrand heel leuk over wat een dominee doet, dat paste mooi bij het thema van de Kinderboekenweek, die tot en met zondag liep. Daar ging het over ‘worden wat je wil’. Sijbrand vergeleek het werk van een dominee met dat van een juf of meester: die hoopt dat het goed met je gaat, die troost je en die legt je dingen uit. Dat doen wij als dominees ook.”

Dit artikel verscheen in het Friesch Dagblad van 19 oktober 2021.