Omrop Fryslân, 20 oktober 2020

Vrijwilligers van kerken en christelijke organisaties slaan de handen ineen om mensen die helpen die het mentaal zwaar hebben met de tweede coronagolf. Ze willen de gebouwen openstellen of de dorpen of wijken in gaan. Daar is behoefte aan, merken de dominees.

Lees en luister verder op Omrop Fryslân (Nederlands)

Tsjerken helpe minsken dy’t it dreech hawwe mei twadde coronaweach

Frijwilligers fan tsjerken en kristlike organisaasjes slaan de hannen ynien om minsken te helpen dy’t it mentaal dreech hawwe mei de twadde coronaweach. Se wolle de gebouwen iepenstelle of de doarpen en wiken yn. Dêr is ferlet fan, fernimme de dûmnys.

Harkje en lês mear op Omrop Fryslân (Frysk)

Houd moed, heb lief
Na twee maanden hard werken, hebben we als gemeente de vlagverzending afgerond. Maar liefst 145 vlaggen werden besteld en verzonden! De vlag ‘Houd moed – heb lief’ is nog wel steeds te bestellen. Op ProtestantseGemeenteHeerenveen.nl leest u hier meer over.