Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer

Internetdienst, zondag 3 mei 2020

Viering vanuit Trinitas en de Tjongerschans in Heerenveen

Met medewerking van
dominee Anne-Meta Kobes-Gerritsen (voorganger)
Monica Abma (zang)
Nico Huisman (gitaar en zang)
Fedde Tuinstra (orgel en vleugel)
Harm Eitse Wesseling (vleugel)Piet
Bergsma (trompet en bugel)
Ilse Offringa (lector)
Werkgroep liturgisch bloemschikken
Janke Dijkstra, Tonny van Balen (beeld, geluid, editing)