Friesch Dagblad, Jan Auke Brink | 26 maart 2020

Bij de kerken van de Protestantse Gemeente Heerenveen zijn gisteren vlaggen gehesen met daarop de woorden ‘Houd moed heb lief’. De basis voor de slogan vond gemeente in 1 Korintiërs 13:7.

„In de Bijbel in Gewone Taal staat: ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’”, zegt ds. Anne-Meta Kobes. „Het is de liefde die ons moed geeft. Dat zie je ook terug in de toespraken van de koning en van Mark Rutte: we moeten er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijden.”

Vrijwel meteen nadat bekend werd dat de reguliere kerkdiensten geen doorgang meer kunnen hebben, richtte de de Protestantse Gemeente Heerenveen de projectgroep Save Our Souls (SOS) op. „Nu we geen liturgische vieringen meer houden is het extra belangrijk breed in de samenleving aanwezig en zichtbaar te zijn”, aldus Kobes. Het ophangen van de vlaggen is daar een onderdeel van: „Ik hoop dat mensen deze tekst lezen als ze er langs fietsen, en dat ze er dan door geraakt worden. Het is bedoeld als teken van bemoediging.”

Doe lief

De gemeente verspreidt bij het kerkblad posters op A3 formaat met dezelfde tekst. „We konden maandag gelukkig nog de opdracht geven de poster te laten drukken en in te sealen. Zo wordt de boodschap deze week bij 2200 adressen verspreid. We hopen dat de mensen die posters voor het raam hangen, om ook weer anderen in de buurt te bemoedigen.”

De concrete achterliggende boodschap luidt: doe lief voor een ander. „Ik zie al heel veel mooie initiatieven, zoals kinderen die tekeningen maken voor ouderen. Dat is fijn om te zien. Het is soms heel eenvoudig om een ander te bemoedigen.”

Het is soms heel eenvoudig om een ander te bemoedigen

Als onderdeel van de campagne start de gemeente een belronde langs gemeenteleden: „Het is de bedoeling dat we allemaal vijf mensen bellen, om te vragen hoe het gaat. We krijgen mooie reacties en steeds meer mensen bellen mee.”

De werkgroep heeft een aantal speerpunten: het bellen hoort bij pastorale initiatieven, het verspreiden van de posters valt in de categorie ludieke acties. Als derde speerpunt noemt Kobes de liturgie: „We hebben nu drie momenten waarop we via internet uitzenden: op zondagmorgen streamen we als predikanten een meditatie met muziek, op woensdag volgt een ochtendgebed en op vrijdag een vlog voor jongeren. Zo proberen we iedereen betrokken te houden. En we denken alvast na over de Stille Week en Pasen: wat kunnen we dan voor bijzonders doen?”

Update 13 mei 2020
Na twee maanden hard werken, hebben we als gemeente de vlagverzending afgerond. Maar liefst 145 vlaggen werden besteld en verzonden! De vlag ‘Houd moed – heb lief’ is nog wel steeds te bestellen. Op ProtestantseGemeenteHeerenveen.nl leest u hier meer over.