Protestantse Kerk, 13 juli 2020

Hoe kun je als kerk van betekenis blijven als het gebouw gesloten moet blijven en je elkaar niet kunt opzoeken? Voor die vraag zag elke gemeente zich de afgelopen maanden gesteld. In Heerenveen, Goor en Woerden boorde het veel creativiteit aan.

In de Protestantse Gemeente Heerenveen borrelden direct allerlei ideeën op om als kerk op afstand nabij te zijn. Een voor de gelegenheid ingestelde projectgroep kwam met vijf actiepunten.
Het onderhouden van het contact met de gemeenteleden was actiepunt nummer 1. Het resulteerde in de belactie ‘Geef me er 5!’ Gemeenteleden konden aangeven dat ze met vijf personen, met name ouderen, telefonisch contact willen onderhouden. Velen gaven daaraan gehoor. “Omzien naar elkaar werd luisteren naar elkaar”, zegt ds. Anne-Meta Kobes, predikant in de Protestantse Gemeente.
Meer in het oog springend is de actie met vlaggen, posters en kaarten met de tekst ‘Houd moed. Heb lief’, als antwoord op de vraag hoe de kerk een zichtbaar baken van rust en hoop kan zijn in een angstige tijd. De vlag wappert bij de twee kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente, net als in 60 andere gemeenten in het land die de vlag besteld hebben. De posters werden verspreid via het kerkblad, om voor het raam te hangen. De kaarten konden gratis afgehaald worden in de voortuinen van enkele gemeenteleden.

Foto: Rens Hooyenga

Veel energie

Nog een actiepunt: kerkdiensten in een andere vorm. Kobes: “Samen met diverse gemeenteleden denken we als predikanten na over hoe we online kunnen vieren. Op zondagmorgen streamen we een meditatie met muziek, op woensdag een ochtendgebed en op vrijdag een vlog voor jongeren. Zo proberen we iedereen betrokken te houden. Leuk is dat we hiervoor nieuwe kwaliteiten hebben aangeboord in de gemeente.”
Ook van de voorganger vragen online diensten andere kwaliteiten, en een andere gerichtheid.
Kobes: “Ik ben me bewust dat iedereen de viering kan aanklikken. De spanningsboog van online kijkers is korter. En er zijn kijkers die geen kerkdienst gewend zijn. Ik geef meer uitleg, en maak een toegankelijker dienst.”
De coronacrisis boort ongekende krachten aan. “We hebben lang gedacht dat we als kerk aan het afkalven zijn, maar er is ongelofelijk veel energie naar boven gekomen. We hebben blijkbaar enorme veerkracht.”

“We hebben blijkbaar enorme veerkracht”

anne-meta kobes-gerritsen

Lees verder op ProtestantseKerk.nl