Leeuwarder Courant | 8 oktober 2008

LEEUWARDEN – ‘Gewone’ kerkleden die vertellen over hun passie voor het geloof. Op de website van de Protestantse Kerk zijn gefilmde portretjes te zien van een aantal gemeenteleden uit verschillende delen van het land. Ze vertellen waar ze hun inspiratie vandaan halen en hoe ze actief zijn voor hun kerk. Onder de geportretteerden zijn ook twee vrouwen uit Friesland. Dieuwke uit Buren is muzieklerares en muzikant en actief in de protestantse Ark-gemeente in Amsterdam-Noord. Friezin Anne-Meta Gerritsen studeert theologie in Amsterdam in navolging van haar grootvader met wie ze veel gesprekken voerde. De filmpjes zijn te bekijken op www.pkn.nl.