Een nieuw lied bij Psalm 12
Geschreven door Rikkert Zuiderveld
Verschenen in: Psalmen anders – aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (maart 2022)
Klank gegeven op zondag 28 november 2021, Protestants Ameland. Herenwegkerk, Hollum.