Psalm 150 uit de Bijbel in Gewone Taal is de basis geweest voor het nieuwe lied Zing voor God in zijn heilige tempel. Zing voor God in zijn heilige tempel is gecomponeerd door Jan Marten de Vries in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap.